4826811433353216
Childs Farm 3 in 1 Swim3合1 洗頭水、護髮素&沐浴露 250mL (5029066008251) 🏊🏻‍♀️泳池水有一種刺鼻既味道👃🏼 係因為池水添加咗氯淨化水質,氯會傷皮膚&頭髮! 遊完水用Swim 3 in 1 🧴 🉑️以清除頭髮&皮膚上既氯氣🚿🧼 一支就可以由頭洗到落腳,仲有護髮功能,遊完水都唔驚會傷頭髮👍🏼 95%以上用天然材料,冇添加。曾經攞過好多獎項。響英美,因為小朋友👧🏻👦🏻用咗濕疹好返而出名。其 Product #: kidsmebabyhk-Childs Farm 3 in 1 Swim3合1 洗頭水、護髮素&沐浴露 250mL (5029066008251) 2023-06-28 Regular price: $HKD$65.0 Available from: KidsMeBaby歐美日韓嬰兒用品店In stock