4800792918884352
SHACHIHATA 兒童練習洗手用印章 (粉)4974052384226【現貨】 抗細菌勤洗手,雖然成日聽 :)🤲🏻 但要小朋友洗30秒手係一件難事😟 同事係日本發現呢個洗手印仔😍 簡直係恩物呀~* 佢用天然食用色素做 日本SHACHIHATA 兒童練習洗手用印章 (粉)4974052384226【現貨】 ✴️可使用1000次 ✴️水洗即可沖走 不留痕跡 ✴️食用色素 可安心使用 ✴️印仔圖案係 Product #: kidsmebabyhk-SHACHIHATA 兒童練習洗手用印章 (粉)4974052384226【現貨】 2023-12-08 Regular price: $HKD$49.0 Available from: KidsMeBaby歐美日韓嬰兒用品店In stock