5612860647538688
STAD 學校專用專擦濃色鉛筆跡擦膠 (2518761800008) 之前我地日本同事同我地介紹過,呢款擦膠好好擦,好輕力好容易就可以擦得好乾淨,即使小朋友大力寫,筆痕都清得好乾淨,而且早排有份塑化劑報告,原來好多香港既擦膠都含量超標,呢款暫時無見到有問題. Product #: kidsmebabyhk-STAD 學校專用專擦濃色鉛筆跡擦膠 (2518761800008) 2023-12-06 Regular price: $HKD$58.0 Available from: KidsMeBaby歐美日韓嬰兒用品店In stock